Thư viện của quý vị

Tại các thư viện có vô vàn sách, báo, tạp chí và CD, DVD dành cho người lớn và trẻ em bằng các thứ tiếng Anh, Hoa, Việt, Ả rập, Ý và Hy lạp.

Các thư viện tọa lạc tại Fairfield, Northcote, PrestonReservoir

Làm thẻ thư viện miễn phí và muốn làm thẻ quý vị cần phải điền phiếu gia nhập và xuất trình giấy tờ tùy thân có tên và địa chỉ hiện thời của mình. Giấy tờ tùy thân là những giấy tờ như bằng lái xe, giấy báo thuế nóc gia hoặc hóa đơn tiện ích sinh hoạt (thí dụ như hóa đơn tiền điện).

Nếu không có giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, quý vị có thể làm thẻ thư viện ngắn hạn, nhờ vậy quý vị có thể mượn một ít thứ, sử dụng Internet và các nguồn tài liệu qua mạng internet (trực tuyến). Thẻ thư viện ngắn hạn chỉ có giá trị 6 tháng.

Tất cả đơn xin làm thẻ thư viện của người chưa thành niên đều phải có chữ ký của cha/mẹ hoặc giám hộ.

Là thành viên, quý vị có thể:

  • Mượn đến 40 món
  • Giữ tất cả các thứ 3 tuần lễ
  • Gia hạn các món hai lần (trừ khi đã có người đăng ký mượn)

Quý vị có thể gia hạn tại thư viện, qua điện thoại theo số 1300 655 355 hoặc qua mạng internet (trực tuyến) tại http://www.darebinlibraries.vic.gov.au/.  Quý vị cần phải có PIN để gia hạn qua mạng internet (trực tuyến).

  • Mượn hoặc trả các thứ tại một trong 4 thư viện của chúng tôi tại Fairfield, Northcote, Preston hoặc Reservoir

Tất cả thư viện đều có máng để quý vị có thể trả các thứ ngoài giờ hành chánh

  • Đăng ký mượn hoặc hỏi mượn các thứ tại thư viện hoặc qua mạng internet (trực tuyến)
  • Sử dụng Internet và phương tiện đánh máy. 

Lệ phí và phí tổn phải trả:

Món

Chi phí (tính luôn GST)

Trễ hạn

35c  một ngày mỗi món

Phí tổn tối đa một món là - $10

Làm thẻ thư viện mới

$3 một thẻ

Thất lạc / hư hại

Phí tổn có thể khác nhau tùy theo trị giá và bị hư hại như thế nào

Sao chụp Trắng Đen - A4

25c một trang

Sao chụp Trắng Đen - A3

40c một trang

Sao chụp Màu - A4

$2 một trang

Sao chụp Màu - A3

$3 một trang

In Trắng Đen - A4

25c một trang

Mỗi lần đến thư viện, quý vị nhớ đem theo thẻ thư viện.